.: به نام یگانه هستی :.

دختر من ۱۴ سال سن دارد و وزنش حدود ۸۵ کیلو و قد ۱۶۵ است چه پیشنهادی برای من دارید که کاهش وزن داشته باشد؟

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی

بیتا بردبار

دختر من ۱۴ سال سن دارد  و وزنش حدود ۸۵ کیلو  و قد ۱۶۵ است  چه پیشنهادی  برای من دارید که کاهش وزن داشته باشد؟

دختر شما در بازه زمانی بلوغ قرار دارد و تغییرات وزنی و قدی در این دوره از زندگی امری طبیعی محسوب می‌شود اما کنترل مناسب وزن با داشتن برنامه غذایی مناسب این دوران همچنین اجرا تمرینات هوازی و کششی مناسب نظیر (ایروبیک،بادی بالانس،دوچرخه سواری ،دو،یوگا ) از راهکارهای کنترل مناسب وزن در این بازه است .تاکید می‌کنم داشتن تمرینات ورزشی مناسب و برنامه غذایی و نه رژیم غذایی.


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom