.: به نام یگانه هستی :.

کرم ضد آفتاب هر چند ساعت یکبار باید تمدید شود و اینکه اگر روی پوست مدت طولانی باشد آیا عارضه پوستی خاصی بوجود می‌آورد ؟

متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر فرحناز ثمره محمدیان

کرم ضد آفتاب هر چند ساعت یکبار باید تمدید شود و اینکه اگر روی پوست مدت طولانی باشد آیا عارضه پوستی خاصی بوجود می‌آورد ؟

خیر،عارضه پوستی خاصی بوجود نمی‌آورد و اینکه می‌گویند کرم ضد آفتاب خود را پاک کنید به منظور تمدید دوباره است  که هردو تا چهار ساعت باید تمدید شود به دلیل اینکه اثر محافظتی و پوششی آن بیشتر باشد چون طی مدت زمانی که روی پوست است اثر آن کم می‌شود .


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom