.: به نام یگانه هستی :.

34 ساله هستم من دائم حالت تهوع دارم، آزمایشات و سونوگرافی برای صفرا و کبد و معده وهم انجام دادم،.بیماری خاصی ندارم، منتهی فقط به خاطر استرس فلوکسیتین و پرانون مصرف میکنم ، وزنم حدود۱۰۰قدم۱۷۰ لطفا مرا راهنمایی کنید ؟ (شماره 239)

دکتر علیرضا دانایی - داروساز

یکی از عوارض شایع مصرف داروهای ضد افسردگی از جمله فلوکستین تهوع است.البته در بسیاری ازموارد این عوارض در عرض مدت چند هفته پس از شروع مصرف کاهش یافته و یا از بین میرود اما چنانچه این عوارض از بین نرفت احتمالا تعدیل دوز مصرف یا تغییر دارو لازم به نظر میرسد که با مراجعه بیمار به پزشک متخصص و بررسی میزان اثر بخشی و عوارض توسط ایشان ، انجام میشود مصرف فلوکستین بعد از غذا و نوشیدن مقادیر بیشتر مایعات باعث کاهش حالت تهوع ایشان خواهد شد.

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom