.: به نام یگانه هستی :.

تماس با ما

سردبیر : مهندس رسول حاجی امیری     36073582-0511

قائم مقام سردبیر و مدیریت واحد تحریریه: مهندس عباس سیدآبادی    36091737-0511


واحد آگهی ها: حمیدرضا صابری     36077083-0511


واحد مشترکین: خانم فروغیان     36091747-0511


واحد طراحی: مهندس احسان رضایی     36073582-0511


آدرس دفتر نشریه: خراسان رضوی - مشهد مقدس - آزاد شهر - بلوار امامت - امامت 9 - پلاک 110 - هفته نامه غذا و خراسان


شماره پیامک : 10009305082800


ایمیل: info@ghazanews.ir - ghvakh@yahoo.com

در صورت تمایل می توانید از طریق فرم زیر پیام خود را مستقیما به واحد مربوطه ارسال نمایید :