.: به نام یگانه هستی :.

اشتراک

جهت دریافت اشتراک نشریه غذا و خراسان می توانید از راههای زیر اقدام نمایید : 

1 - تماس با تلفن مستقیم واحد مشترکین نشریه به شماره : 36091747-051

 

2 - ارتباط با تلگرام نشریه با شماره : 09305082800   

 

3 - تکمیل فرم درخواست اشتراک نشریه (فرم ذیل) و ارسال آن به

آدرس الکترونیکی : ghvakh@yahoo.com 

 

form-eshterak-