.: به نام یگانه هستی :.

اولین همایش آموزشی بارداری و سلامت

اولین همایش آموزشی بارداری و سلامت در روز شنبه  10 مهرماه 1395 در ساختمان ساپکو واقع در بلوار بعثت در ساعت 5 بعدازظهر با سخنرانی بهترین متخصصین زنان و زایمان/تغذیه، روانشناسی/ورزشی، پوست و مو زیبایی/داروسازی برگزار شد. در این همایش مدیر محترم اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدیران محترم واحدهای تولیدی و هنرمند سینما و تلویزیون، مشترکین نشریه، 400 نفر شرکت کننده و ... حضور داشتند.

2016_10_19/bardari1.jpg 2016_10_19/bardari2.jpg 2016_10_19/bardari3.jpg 2016_10_19/bardari4.jpg 2016_10_19/bardari5.jpg 2016_10_19/bardari6.jpg