.: به نام یگانه هستی :.

اخبار - پیامبر خدا (ص): خوردن میوه در آغاز فصل‌اش موجب سلامت تن می‌شود.

پیامبر خدا (ص): خوردن میوه در آغاز فصل‌اش موجب سلامت تن می‌شود.

miveh

هر کس میوه بخورد و این خوردن را با نام خدا آغاز کند، میوه به او زیانی نمی رساند.

بر شما باد میوه در هنگام روی کردنش؛ چرا که در این هنگام، مایه ی سلامت تن و از میان رفتن اندوه است. نیز آن را در هنگام پشت کردن وا گذارید که در این هنگام، دردی برای تن است منظور پیامبر(ص) استفاده از میوه ی تازه و پرهیز از میوه های نامرغوب و غیر تازه می باشد.